พอลิเมอร์ธรรมชาติ

เพิ่มการแลกเนื้อ แลกไข่

ขี้แห้ง ลดกลิ่น ลดแอมโมเนีย

Slider

แอล112พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ - หลักการทำงาน

เพิ่มการแลกเนื้อ คือทำให้ระบบเมตาบอลิซึม (Metabolism) การทำงานในกระเพาะ ระบบการย่อย และระบบการดูดซึมสารอาหารในลำไส้ ให้มีการทำงานอย่างสมดุล ทำให้การดูดซึมของอาหารมีประสิทธิภาพสูง เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้มีอัตราการแลกเนื้อFCRต่ำ

แอล112 พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ สำหรับ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคเนื้อ โคนม : เป็นเส้นใยที่ไม่สามารถดูดซึมและไม่ย่อยสลายในทางเดินอาหาร มีคุณสมบัติสนับสนุนไขมันที่ดี (HDL: High Density Lipoprotein) ยับยั้ง ไขมันไม่ดี (LDL : Low Density Lipoprotein) ความสำคัญของไขมัน เกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมน ระบบภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายสัตว์ 

แอล112พอลิเมอร์ จับโลหะหนัก รวมสารพิษอื่นๆ ที่ปนเปื้อนมากับอาหาร สารเคมี หรือยาต่างๆ

แอล112พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ ทำหน้าที่ เสมือนสารทำความสะอาดลำไส้ หรือล้างพิษตกค้าง (Detoxification) ช่วยควบคุม ความดันโลหิต ทำให้การทำงานของระบบหมุนเวียนหัวใจดีขึ้น ช่วยลดกรด รักษาแผลในกระเพาะอาหาร มีฤทธิ์ต้านทานเชื้อโรค และเชื้อราบางชนิด รักษาและป้องกันโรคลำไส้แปรปรวน (imitable bowel syndrome) ช่วยเสริมสร้างระบบลำไส้ ระบบขับถ่ายป้องกันอาการ ท้องผูกเพิ่มปริมาณอุจจาระ

แอล112 พอลิเมอร์ สามารถจับกับกรดน้ำดี เพื่อป้องกันการดูดซึมกรดน้ำดีกลับเข้าสู่ กระแสเลือด ทำให้กระบวนการ oxidation (การสลายไขมัน) ของคอเลสเตอรอลไปเป็นกรดน้ำดีเพิ่มมากขึ้น จากเหตุผลที่กล่าวมา จะทำให้ beta lipoprotein หรือ low density lipoprotein (LDL) ในพลาสมาลดลง ส่งผลให้ระดับของ serum cholesterol ลดลงด้วย

สุดท้าย แอล112พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ  จะถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย ไม่ว่าจะกิน แอล112 พอลิเอมร์ เข้าไปมากเท่าไหร่ ก็ไม่มีผลในการเพิ่มปริมาณแคลอรี่ ไม่ดูดซึมเข้าร่างกาย ไม่ตกค้างในเนื้อเยื่อ ไม่ก่อให้เกิดการดื้อยา และยังช่วยปรับปรุงการเจริญเติบโต และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อาหาร ส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดียิ่งขึ้น โดยธรรมชาติร่างกายต้องการ รักษาความพอดีหรือสมดุลของร่างกาย และมีระบบการปรับตัวเพื่อก่อความพอดีหรือสมดุลของร่างกาย และมีระบบการปรับตัวเพื่อก่อความพอดีหรือสมดุลใหม่ขึ้นเสมอ 

และแอล112พอลิเอมร์ เป็นอาหารที่มีความปลอดภัย ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อ คนเลี้ยง สัตว์ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 

ตัวอย่างผลการเลี้ยงไก่เนื้อด้วย แอล112พอลิเมอร์

จำนวนวันเลี้ยง 38 วัน  ปริมาณ(ความหนาแน่น) 14.9 ตัวต่อตารางเมตร ผลการเลี้ยง FCR 1.45 *  (FCR ต่ำกว่ามาตราฐาน 0.257) , ADG 69.25 กรัมต่อวัน
* FCR (feed conversion rate / อัตราการแลกเนื้อ) 1.45 คือ ปริมาณอาหาร 1.45 กิโลกรัม ให้น้ำหนักตัวไก่ 1.0 กิโลกรัม 

FCR ท 38 days ดวยแอล112พอลเมอร 14.9 ตวตอตรม

 ประสิทธิภาพของไคโตซานในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต เม็ดเลือดแดงและการทำงานของลำไส้ในไก่เนื้อ 

ประสิทธิภาพของไคโตซานในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยา (เม็ดเลือดแดง (RBC) และเม็ดเลือดขาว (WBC) นับและความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน (Hb)) และการทำงานของลำไส้ในไก่เนื้อ

เปอร์เซ็นต์ ของการดื้อยาต้านจุลชีพต่อเชื้อ Salmonella และ Escherichia coli ในผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกมีสูงในประเทศไทยดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาการเจริญเติบโตของยาปฏิชีวนะ การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของไคโตซานในไก่เนื้อต่อการเปลี่ยนแปลงของเลือดและลำไส้ ผลการศึกษาพบว่าไคโตซานในอาหาร ปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนอาหาร (FCR) ในช่วง 22-39 วันและ 1-39 วัน การเสริมไคโตซาน ในอาหารมีแนวโน้มที่จะลดแอมโมเนีย - ไนโตรเจนใน colonic digesta นอกจากนี้ไคโตซานยังเพิ่มจำนวนบาซิลัส (Bacillus spp) ในขณะที่จำนวนอีโคไล (E.Coli) ลดลง ทำให้อัตราส่วนแลคโตบาซิลลัสต่ออีโคไลเพิ่มขึ้น ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ heterophil (H): อัตราส่วน lymphocyte (L) และค่าสัมประสิทธิ์ของการย่อยได้ของ ileal ชัดเจน สรุปได้ว่าการเสริมไคโตซานในอาหารไก่เนื้อสามารถใช้เป็นสารเติมแต่งทางเลือกในการใช้ยาปฏิชีวนะพร้อมกับปรับปรุงการทำงานของลำไส้

ที่มา : Efficacy of dietary chitosan on growth performance, haematological parameters and gut function in broilers
Chackrit Nuengjamnong & Kris Angkanaporn

ประโยชน์ด้านสุขภาพของ แอล112พอลิเมอร์ / L112 Biopolymer อาหาร (เครื่องมือแพทย์) ใช้ในมนุษย์

แอล112พอลิเมอร์ มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ และประโยชน์ต่อสุขภาพทั่วไปบางประการในมนุษย์มีดังนี้

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอินซูลิน

พบว่าแอล112พอลิเมอร์ช่วยป้องกันโรคเบาหวานในมนุษย์โดยเฉพาะรูปแบบของโรคเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน แอล112พอลิเมอร์ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและยิ่งใช้แอล112พอลิเมอร์มากเท่าไรก็ยิ่งทำให้น้ำตาลในเลือดลดลง แอล112พอลิเมอร์มีประโยชน์ในการปรับสมดุลการทำงานของเซลล์ที่ผลิตอินซูลินและทำให้อินซูลินทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการลดน้ำตาลในเลือด

  • ปรับปรุงระดับคอเลสเตอรอลในเลือด

คอเลสเตอรอลถูกกำหนดให้เป็นสารประกอบคล้ายขี้ผึ้งที่พบในเนื้อเยื่อของร่างกายส่วนใหญ่รวมถึงเลือดและเส้นประสาท
คอเลสเตอรอลอช่วยให้การเคลือบด้านนอกของเซลล์ต่าง ๆ ประกอบขึ้นเป็นกรดน้ำดีที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารในลำไส้อย่างต่อเนื่องและยังช่วยให้ร่างกายมนุษย์ผลิตวิตามินดีและฮอร์โมน
คอเลสเตอรอลสูงช่วยเพิ่มโอกาสของโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ คอเลสเตอรอลมีสองประเภทของคอเลสเตอรอล - LDL (คอเลสเตอรอลที่ไม่ดี) และ HDL (คอเลสเตอรอลที่ดี) ไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDL) เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี (LDL) เนื่องจากมันสามารถลำเลียงเนื้อหาของโมเลกุลไขมันไปยังผนังหลอดเลือดหัวใจทำให้เกิดหลอดเลือดอุดตันและเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเงื่อนไขทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดอุดตันหรือแคบที่สามารถนำไปสู่โรคหัวใจ, อาการเจ็บหน้าอกและจังหวะ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าแอล112พอลิเมอร์ช่วยลดระดับไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ (LDL) แอล112พอลิเมอร์ช่วยในการรักษาระดับการเผาผลาญไขมันในเลือดต่ำและช่วยในการเผาผลาญไขมันในร่างกาย

  • ช่วยปรับปรุงความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่ามีผลกระทบต่อผู้ใหญ่มากกว่า 2 ล้านคนในอินเดีย ความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในเงื่อนไขทางการแพทย์ที่สำคัญที่สามารถทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง, หัวใจวาย, โรคหลอดเลือดหัวใจ, หัวใจล้มเหลว, ไตวายและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ อาการทั่วไปของความดันโลหิตสูง ได้แก่ ปวดศีรษะรุนแรง, คลื่นไส้, อาเจียน, สับสน, การเปลี่ยนแปลงการมองเห็นและเลือดออกจมูก โรคหัวใจและหลอดเลือดจะถึงสัดส่วนการแพร่ระบาดในประเทศ จากปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ความดันโลหิตสูงควรได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะมันส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก ประโยชน์ที่สำคัญพบได้ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงซึ่งบริโภคแอล112พอลิเมอร์เป็นประจำ การบริโภคแอล112พอลิเมอร์เป็นประจำจะช่วยลดความดันโลหิตซิสโตลิก เมื่อหัวใจเต้นมันจะดันและบีบเลือดผ่านหลอดเลือดแดงของหัวใจไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายมนุษย์ แรงนี้สร้างแรงกดดันต่อหลอดเลือดแดง นี่เรียกว่าความดันโลหิตซิสโตลิก

  • ลดโรคโครห์น

(Crohn's Disease) เป็นความผิดปกติเรื้อรังของลำไส้ใหญ่ทำให้เกิดการระคายเคืองและทางเดินอาหารบวม ซึ่งโรคนี้จัดอยู่ในกลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง (inflammatory bowel diseases หรือ IBD) โรคโครห์นส่วนใหญ่มีความผิดปกติที่ลำไส้เล็กส่วนปลายและลำไส้ใหญ่ส่วนต้น
พบว่าระดับแอล112พอลิเมอร์ที่เพิ่มขึ้นสามารถป้องกันโรคโครห์นได้โดยการลดระดับโฮโมซิสตินในร่างกาย โรคของ Crohn เป็นโรคเรื้อรังของลำไส้เล็ก ไม่ทราบสาเหตุของโรคของ Crohn โรคของ Crohn อาจทำให้เกิดแผลที่รุนแรงในลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่หรือทั้งสองอย่าง อาการท้องเสียปวดท้องอาเจียนมีไข้และการลดน้ำหนักเป็นอาการหลักของโรค Crohn โรคลำไส้ของ Crohn อาจทำให้ลำไส้เล็กอุดตันอย่างรุนแรง โรคของ Crohn นั้นเกี่ยวข้องกับก้อนผิวหนังที่มีสีแดงและการอักเสบของข้อต่อตากระดูกสันหลังและตับ

  • ลดความเสี่ยงของโรคโลหิตจาง

อาการที่พบบ่อยของโรคโลหิตจางคือ – รู้สึกอ่อนแอและอ่อนเพลียมึนงงและรู้สึกเสียวซ่าในมือและเท้าและลิ้นสีแดงสดและเรียบเนียน อย่างไรก็ตามด้วย การใช้แอล112พอลิเมอร์ มีโอกาสที่ร่างกายสามารถป้องกันโรคโลหิตจางได้

  • ลดโอกาสการติดเชื้อ

การติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการบุกรุกของเนื้อเยื่อร่างกายของโฮสต์โดยโรคที่ก่อให้เกิดเชื้อจุลินทรีย์ที่นำไปสู่การเจ็บป่วยที่เห็นได้ชัดรวม ถึงการสูญเสียความกระหายอ่อนเพลียน้ำหนักลดเหงื่อออกตอนกลางคืนมีไข้ปวดเมื่อยและปวด ไคโตซานปกป้องร่างกายจากการโจมตีของการติดเชื้อแบคทีเรีย

ช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบย่อยอาหารและยังส่งเสริมการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์

L112Elicitor chickenBroiler 005 02Copyright © L112Elicitor  พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ โดย BIO21 Co.,Ltd.