พอลิเมอร์ธรรมชาติ

เพิ่มการแลกเนื้อ แลกไข่

ขี้แห้ง ลดกลิ่น ลดแอมโมเนีย

Slider

แอล112พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ - หลักการทำงาน

เพิ่มการแลกเนื้อ คือทำให้ระบบเมตาบอลิซึม (Metabolism) การทำงานในกระเพาะ ระบบการย่อย และระบบการดูดซึมสารอาหารในลำไส้ ให้มีการทำงานอย่างสมดุล ทำให้การดูดซึมของอาหารมีประสิทธิภาพสูง เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้มีอัตราการแลกเนื้อFCRต่ำ

แอล112 พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ สำหรับ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคเนื้อ โคนม : เป็นเส้นใยที่ไม่สามารถดูดซึมและไม่ย่อยสลายในทางเดินอาหาร มีคุณสมบัติสนับสนุนไขมันที่ดี (HDL: High Density Lipoprotein) ยับยั้ง ไขมันไม่ดี (LDL : Low Density Lipoprotein) ความสำคัญของไขมัน เกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมน ระบบภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายสัตว์ 

แอล112พอลิเมอร์ จับโลหะหนัก รวมสารพิษอื่นๆ ที่ปนเปื้อนมากับอาหาร สารเคมี หรือยาต่างๆ

แอล112พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ ทำหน้าที่ เสมือนสารทำความสะอาดลำไส้ หรือล้างพิษตกค้าง (Detoxification) ช่วยควบคุม ความดันโลหิต ทำให้การทำงานของระบบหมุนเวียนหัวใจดีขึ้น ช่วยลดกรด รักษาแผลในกระเพาะอาหาร มีฤทธิ์ต้านทานเชื้อโรค และเชื้อราบางชนิด รักษาและป้องกันโรคลำไส้แปรปรวน (imitable bowel syndrome) ช่วยเสริมสร้างระบบลำไส้ ระบบขับถ่ายป้องกันอาการ ท้องผูกเพิ่มปริมาณอุจจาระ

แอล112 พอลิเมอร์ สามารถจับกับกรดน้ำดี เพื่อป้องกันการดูดซึมกรดน้ำดีกลับเข้าสู่ กระแสเลือด ทำให้กระบวนการ oxidation (การสลายไขมัน) ของคอเลสเตอรอลไปเป็นกรดน้ำดีเพิ่มมากขึ้น จากเหตุผลที่กล่าวมา จะทำให้ beta lipoprotein หรือ low density lipoprotein (LDL) ในพลาสมาลดลง ส่งผลให้ระดับของ serum cholesterol ลดลงด้วย

สุดท้าย แอล112พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ  จะถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย ไม่ว่าจะกิน แอล112 พอลิเอมร์ เข้าไปมากเท่าไหร่ ก็ไม่มีผลในการเพิ่มปริมาณแคลอรี่ ไม่ดูดซึมเข้าร่างกาย ไม่ตกค้างในเนื้อเยื่อ ไม่ก่อให้เกิดการดื้อยา และยังช่วยปรับปรุงการเจริญเติบโต และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อาหาร ส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดียิ่งขึ้น โดยธรรมชาติร่างกายต้องการ รักษาความพอดีหรือสมดุลของร่างกาย และมีระบบการปรับตัวเพื่อก่อความพอดีหรือสมดุลของร่างกาย และมีระบบการปรับตัวเพื่อก่อความพอดีหรือสมดุลใหม่ขึ้นเสมอ 

และแอล112พอลิเอมร์ เป็นอาหารที่มีความปลอดภัย ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อ คนเลี้ยง สัตว์ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 

ตัวอย่างผลการเลี้ยงไก่เนื้อด้วย แอล112พอลิเมอร์

จำนวนวันเลี้ยง 38 วัน  ปริมาณ(ความหนาแน่น) 14.9 ตัวต่อตารางเมตร ผลการเลี้ยง FCR 1.45 *  (FCR ต่ำกว่ามาตราฐาน 0.257) , ADG 69.25 กรัมต่อวัน
* FCR (feed conversion rate / อัตราการแลกเนื้อ) 1.45 คือ ปริมาณอาหาร 1.45 กิโลกรัม ให้น้ำหนักตัวไก่ 1.0 กิโลกรัม 

FCR ท 38 days ดวยแอล112พอลเมอร 14.9 ตวตอตรม

L112Elicitor chickenBroiler 005 02Copyright © L112Elicitor  พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ โดย BIO21 Co.,Ltd.