ไบโอพอลิเมอร์

สารเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการแลกเนื้อ

ไร้สารพิษ ไร้สารตกค้าง ปลอดภัย

แข็งแรง นิ่ง ขี้แห้ง ลดแอมโมเนีย FCR ต่ำ

Slider

 แอล112พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ fcr ไก่เนื้อ ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง

• ช่วยระบบเมตาบอลิซึม (Metabolism) การทำงานในกระเพาะ ระบบการย่อย และระบบการดูดซึมสารอาหารในลำไส้ ให้มีการทำงานอย่างสมดุล ทำให้การดูดซึมของอาหารมีประสิทธิภาพสูง เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้มีอัตราการแลกเนื้อFCRต่ำ
• ยับยั้งไขมันไม่ดี (LDL) สนับสนุนไขมันที่ดี (HDL) เนื้อแน่น มีกล้ามเนื้อ ไขมันเหลวที่ช่องท้องมีน้อย 
• ลดอัตราการตาย ช่วยระบบภูมิคุ้มกันโรค สุขภาพแข็งแรง ลดการใช้ยา-วัคซีน
• จับโลหะหนักรวมสารพิษอื่นๆ ที่ปนเปื้อนมากับ อาหาร ทำความสะอาดลำไส้ หรือล้างพิษตกค้าง (Detoxification)
• ขี้แห้ง ลดกลิ่น ลดเชื้อ ลดแอมโมเนีย ช่วยป้องกันโรคตาอักเสบ
• ลดอาการเครียด ช่วยควบคุมความดันโลหิต ทำให้การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดและหัวใจดีขึ้น อัตราการกินอาหารมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอไม่แกว่ง
•ไก่ไข่ ยืดระยะเวลาการให้ไข่ ปริมาณไข่เพิ่มขึ้น ไข่แดงก้อนกลมสีสดใส เก็บไว้ได้นาน เปลือกไข่เรียบเนียนแข็ง น้ำหนักดี
• รักษาอาการท้องเสีย ติดเชื้อในลำไส้ ขี้ขาว ขี้เหลวเป็นน้ำ ก้นแดงอักเสบบวมเปล่ง (ใช้ทดแทนยาปฎิชีวนะ)

ตัวอย่างผลการเลี้ยง (14.9 ตัว : ตารางเมตร) 35 และ 38 วัน

จำนวนวันเลี้ยง 38 วัน ความหนาแน่น 14.9 ตัวต่อตารางเมตร ผลการเลี้ยง FCR 1.45 * (FCR ต่ำกว่ามาตราฐาน 0.257) , ADG 69.25 กรัมต่อวัน
* FCR  feed conversion rate (อัตราการแลกเนื้อ) 1.45 คือ น้ำหนักตัวไก่  1.0 กิโลกรัม มาจากอาหาร 1.45 กิโลกรัม
FCR ท 38 days ดวยแอล112พอลเมอร 14.9 ตวตอตรม

L112Elicitor chickenBroiler 005 02Copyright © L112Elicitor  พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ โดย BIO21 Co.,Ltd.