ไบโอพอลิเมอร์

สารเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการแลกเนื้อ

ไร้สารพิษ ไร้สารตกค้าง ปลอดภัย

แข็งแรง นิ่ง ขี้แห้ง ลดแอมโมเนีย FCR ต่ำ

Slider

L112พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ fcr ไก่เนื้อ  กับปัญหาและผลการเลี้ยงในฟาร์มระบบปิด EVAP

ปัญหาของฟาร์มไก่เนื้อต้นแบบ

• อัตราการแลกเนื้อ FCR มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน
• เนื้อไก่ช้ำ เสียหาย เกิดจากการกรู เหยียบ จิกตี ระหว่างกินอาหาร ความเครียดจากการแออัดและประสาทสัมผัสที่ไวต่อแสงสว่าง
• ซากมีคุณภาพต่ำกว่าเกณมาตราฐาน
• ขี้เหม็น ขี้เหลว ขี้ติดก้น ขี้ขาว มีเชื้อ Salmonella และ E.coli
• ขี้มีแอมโมเนียมาก พื้นโรงเลี้ยงเปียกแฉะ ต้นตอของโรคตาอักเสบ
• ไก่มีภาวะเครียด อ่อนไหวง่ายต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อัตราการบริโภคอาหารไม่สม่ำเสมอ
• ไก่อ่อนแอ มีภูมิคุ้มกันโรคน้อย อัตราการตายสูง ใช้ยาและวัคซีนเพื่อรักษา-ป้องกัน โรคจำนวนมาก
• ปริมาณการเลี้ยง จำนวนตัวไก่ต่อตารางเมตร 11-12 ตัว ที่ 38-42 วัน

L112Elicitor chickenBroiler 005 02Copyright © L112Elicitor  พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ โดย BIO21 Co.,Ltd.