ไบโอพอลิเมอร์

สารเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการแลกเนื้อ

ไร้สารพิษ ไร้สารตกค้าง ปลอดภัย

แข็งแรง นิ่ง ขี้แห้ง ลดแอมโมเนีย FCR ต่ำ

Slider

แอล112พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ กับผลการเลี้ยงไก่เนื้อในฟาร์มระบบปิด EVAP

ลจากการทำงานร่วมกันกับฟาร์มไก่เนื้อในระบบปิด (EVAP) แอล112พอลิเมอร์  มีส่วนทำให้;

• สุขภาพที่ดีขึ้น การมีชีวิตชีวา ช่วยเรื่องลดความเครียดต่อสภาพสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งดูได้จากพฤติกรรมการกินอาหารและประสาทสัมผัส
• ระบบการย่อยอาหารได้สมบูรณ์ ขี้แห้งเหยียบไม่ติดเท้า ลดกลิ่นเหม็น ลดแอมโมเนียในฟาร์ม ช่วยตัดปัญหาเรื่องเชื้อ Salmonella และ E.coli
• สามารถเลี้ยงให้มีจำนวนตัวต่อพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น (มากกว่า 14 ตัว : ตรม.)
• ไก่จะมีความเป็นอยู่อย่างสบาย กระตือรือร้นต่อการกินอาหาร ไม่มีปัญหาเรื่องประสาทสัมผัสที่ไวต่อแสงสว่าง การกรู-เหยียบ จิกตี ในการกินอาหาร
• อัตราการตายน้อยในระหว่างเลี้ยง อัตราการตายในระหว่างขนส่งที่ได้มาตราฐานแทบจะไม่มี
• อัตราการเจริญเติบโตรวมถึงน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงกว่ามาตราฐาน และอัตราการแลกเนื้อ (FCR) ต่ำกว่ามาตรฐาน

 ตัวอย่างผลการเลี้ยงไก่เนื้อด้วย "แอล112พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ" (มค. 63)

จากฟาร์มต้นแบบที่เจ้าของฟาร์ม มีมาตราฐานสูงเรื่องบริหารจัดการฟาร์ม คือใส่ใจในการเลี้ยง การดูแลจัดการเรื่องพัดลมหรือการปรับอากาศที่ถูกต้อง การเสริมผลิตภัณฑ์ "แอล112พอลิเมอร์" ตามคำแนะนำ จำนวนวันเลี้ยง 38 วัน ความหนาแน่น 14.9 ตัวต่อตารางเมตร ผลการเลี้ยง FCR 1.45 * (FCR ต่ำกว่ามาตราฐาน 0.257) , ADG 69.25 กรัมต่อวัน
* FCR feed conversion rate (อัตราการแลกเนื้อ) 1.45 คือ น้ำหนักตัวไก่ 1.0 กิโลกรัม มาจากอาหาร 1.45 กิโลกรัม

2001 003x5 38 days

• ลดการใช้ ยา-วัคซีน เจ้าของฟาร์มสามารถทำกำไรเฉลี่ยต่อตัวสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป

ทั้งหมดนี้มาจาก

● คุณภาพลูกไก่ ● คุณภาพอาหาร ● มาตราฐานระบบการเลี้ยง-การบริหารจัดการโรงเรือน และ●  "แอล112พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ" ควบคู่กันไป

ทางเรามีฟาร์มต้นแบบการเลี้ยง พร้อมให้คำแนะนำ สนใจติดต่อเรา และยินดีสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับทำฟาร์มต้นแบบ
2003 001x1 32 days

L112Elicitor chickenBroiler 005 02Copyright © L112Elicitor  พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ โดย BIO21 Co.,Ltd.