ไบโอพอลิเมอร์
แก้ปัญหาแอมโมเนียที่ต้นเหตุ

ไร้สารตกค้าง

ปลอดภัยต่อ สัตว์ คนเลี้ยง ผู้บริโภค

Slider

 แอล112พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ ไร้สารตกค้าง ปลอดภัย

ผลิตจากพอลิเมอร์ธรรมชาติ จากงานวิจัยและพัฒนา ผลจากงานวิจัยจากต่างประเทศ  L112 Biopolymer (CHITOSAN spec L112 blended wiith active ingredients) เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (Medical-device product)ใช้ในมนุษย์ เพื่อลดคอลเลสเตอรอล LDLและลดไขมันไตรกลีเซอไรด์
แอล112 พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ  นอกจากที่จะเป็นสารธรรมชาติเพื่อเพิ่มอัตราการแลกเนื้อในการเลี้ยงสัตว์  เช่น ไก่เนื้อ สุกร ไก่ไข่ โคเนื้อ โคนม รวมถึงสัตว์เลี้ยงเพื่อเศรษกิจอื่นๆแล้ว  ยังใช้เป็นสารทดแทนยาปฎิชีวนะ รักษาอาการท้องเสีย ติดเชื้อในลำไส้ ขี้ขาว ขี้เป็นสายติดก้น ขี้เหลวเป็นน้ำ ก้นแดงอักเสบบวมเปล่ง สารธรรมชาติเพื่อยับยั้งไขมันไม่ดี (LDL) สนับสนุนไขมันที่ดี (HDL) ช่วยระบบภูมิคุ้มกันโรค
แอล112 พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ สารธรรมชาติเพื่อจับโลหะหนักรวมสารพิษอื่นๆ ที่ปนเปื้อนมากับอาหาร ยังทำหน้าที่เป็นสารทำความสะอาดลำไส้  สารล้างลำไส้  สารล้างพิษตกค้าง (Detoxification) ซึ่งมีผลทำให้ ขี้แห้ง ลดกลิ่น ลดเชื้อ ลดแอมโมเนีย

L112Elicitor chickenBroiler 005 02Copyright © L112Elicitor  พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ โดย BIO21 Co.,Ltd.