ไบโอพอลิเมอร์
แก้ปัญหาแอมโมเนียที่ต้นเหตุ

ไร้สารตกค้าง

ปลอดภัยต่อ สัตว์ คนเลี้ยง ผู้บริโภค

Slider

แก้ปัญหาที่ต้นเหตุของแอมโมเนียในฟาร์ม 

  •  ต้นเหตุของปัญหาแอมโมเนียคือโปรตีนในอาหารสัตว์ที่เหลือตกค้างออกมากับของเสีย (ขี้หรือมูลสัตว์)

แอมโมเนียในฟาร์มมาจากของเสียที่กิดจากการขับถ่าย (ขี้หรือมูลสัตว์) ปัญหาเกิดจากมีโปรตีนที่เหลือเป็นปริมาณมากในระบบย่อยของสัตว์กล่าวคือระบบการย่อยอาหารของสัตว์ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากความแข็งแรงของสัตว์ สภาพแวดล้อมที่แออัด  โปรตีนที่ออกมากับการขับถ่ายนอกจากไม่ได้เพิ่มการแลกเนื้อ (FCR, Feed Conversion Rate) แล้ว ยังทำให้เกิดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการฟาร์ม พื้นผิวแฉะ มีเชื้อSalmonella ,E.coli  และแอมโมเนียเกิดขึ้นในฟาร์ม

  • ปัญหาสำคัญคือแอมโมเนียในฟาร์มเป็นปัญหาลูกโซ่ที่วนกลับมาเป็นปัญหาของสัตว์

กล่าวได้คือแอมโมเนียในฟาร์มทำให้เกิดปัญหาของโรคตาแฉะ-อักเสบ  มีผลกระทบต่อการกินอาหารของสัตว์ ความเครียดสะสม ตื่นตกใจง่ายและสิ่งที่สำคัญคือการเจริญเติบโตรวมถึงตัวเลขอัตราการแลกเนื้อที่มีค่าสูง (กินอาหารมากได้เนื้อน้อย) และขี้หรือมูลก็มีโปรตีนเหลือจำนวนมากออกมา จะเป็นลูกโซ่เช่นนี้จนครบรอบการเลี้ยง

  • การแก้ปัญหาแอมโมเนียให้ตรงจุด ด้วย แอล112พอลิเมอร์ ช่วยระบบย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารได้สมบูรณ์ 

แอล112พอลิเมอร์ ช่วยทำให้ระบบการทำงานในกระเพาะ ระบบการย่อยมีประสิทธิภาพสูง และลำไส้ให้มีการทำงานอย่างสมดุล ทำให้ระบบการดูดซึมของอาหารมีประสิทธิภาพสูงเช่นกัน เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ส่งผลทำให้มีปริมาณโปรตีนน้อยที่จะเป็นของเสีย(ขี้หรือมูล)ออกมา ลักษณะขี้หรือมูลที่ออกมาจะเป็นก้อนกลม แข็ง เหยีบไม่ติดเท้า  เมื่อไม่มีโปรตีนปนออกมากับของเสีย ปัญหาเรื่องแอมโมเนียก็จะหมดไป และสิ่งที่สำคัญคือ ตัวเลขอัตราการแลกเนื้อที่ตำกว่ามาตราฐาน (กินอาหารน้อยได้เนื้อมาก)

การใช้แอล112พอลิเมอร์ เพื่อแก้ปัญหาแอมโมเนียให้ตรงจุดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการแลกเนื้อ (FCR) ต้องใช้ตั่งแต่เริ่มการเลี้ยงแรกเข้าเพื่อให้เกิดผลเรื่องสุขภาพ ความแข็งแรง เซลล์ในร่างกายแข็งแรง ระบบหมุนเวียนและสูบฉีดโลหิตสมบูรณ์ดูได้จากคุณภาพซาก (ปอดที่มีสีชมพู)   จนกระทั่งวันจับส่งโรงชำแหละ

L112Elicitor chickenBroiler 005 02Copyright © L112Elicitor  พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ โดย BIO21 Co.,Ltd.