สารเพิ่มประสิทธิภาพ

อัตราการแลกเนื้อ

ขี้แห้ง ลดกลิ่น ลดแอมโมเนีย

ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร

Slider

พอลิเมอร์ธรรมชาติ เพิ่มการแลกเนื้อ

เหมาะสำหรับ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร  โคเนื้อ  โคนม

 ช่วยระบบย่อยในกระเพาะและการดูดซึมสารอาหารในลำไส้ให้มีการทำงานอย่างสมดุลมีประสิทธิภาพ ทำให้การดูดซึมของอาหารมีประสิทธิภาพสูง เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้มีอัตราการแลกเนื้อ FCR ต่ำ คือปริมาณกินอาหารเท่าเดิมหรือน้อยกว่า ได้เนื้อเพิ่มขึ้น 

จากพอลิเมอร์ธรรมชาติ ไร้สารตกค้าง

ปลอดภัยต่อเกษตกรผู้เลี้ยง สัตว์ ผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

 แข็งแรง โตไว อัตราการตายน้อย

ยับยั้งไขมันไม่ดี (LDL) สนับสนุนไขมันที่ดี (HDL) 
ลดอัตราการตาย ช่วยระบบภูมิคุ้มกันโรค สุขภาพแข็งแรง ลดการใช้ยา-วัคซีน 
จับโลหะหนักรวมสารพิษอื่นๆ ที่ปนเปื้อนมากับ อาหาร ทำความสะอาดลำไส้ หรือล้างพิษตกค้าง (Detoxification)
ขี้แห้ง ลดกลิ่น ลดเชื้อ ลดแอมโมเนีย ช่วยป้องกันโรคตาอักเสบ
ลดอาการเครียด ช่วยควบคุมความดันโลหิต ทำให้การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดและหัวใจดีขึ้น ทำให้ปอดสมบูรณ์ มีสีชมพู
อัตราการกินอาหารมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอไม่แกว่ง

ไก่ไข่ เพิ่มอัตราการแลกไข่ ระยะการให้ไข่ และคุณภาพไข่

ไก่ไข่ ยืดระยะเวลาการให้ไข่ ปริมาณไข่เพิ่มขึ้น ไข่แดงก้อนกลมสีสดใส เก็บไว้ได้นาน เปลือกไข่เรียบเนียนแข็ง น้ำหนักดี

ใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะ ปลอดภัย ไร้สารพิษและตกค้าง

รักษาอาการท้องเสีย ติดเชื้อในลำไส้ ขี้ขาว ขี้เหลวเป็นน้ำ ก้นแดงอักเสบบวมเปล่ง
L112Elicitor chickenBroiler 005 01

ทำไม?ต้องL112 พอลิเมอร์ธรรมชาติเพิ่มการแลกเนื้อ

ด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นพอลิเมอร์จากธรรมชาติ 
ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง ทำหน้าที่ช่วย
ในระบบย่อยอาหารและดูดซึม ส่งผลทำให้มี 
อัตราการแลกเนื้อ FCR ต่ำ  ขี้แห้งเป็นก้อนสมบูรณ์
ลดแอมโมเนีย(ปริมาณโปรตีนในขี้เหลือน้อย)
ลดกลิ่นสะสมในเล้า สัตว์อารมณ์ดี นิ่งสงบ
 

เกี่ยวกับ L112  พอลิเมอร์เพิ่มการแลกเนื้อ

สารไบโอพอลิเมอร์จากธรรมชาติ L112Biopolymer
สามาถเพิ่มจำนวนบาซิลัส (Bacillus spp) ลดจำนวน
E.Coli ในระบบลำใส้ สนับสนุนไขมันดี (HDL)
ความสำคัญของไขมันเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมน
ระบบภูมิคุ้มกันโรค ควบคุมความดันโลหิต 
ยับยั้งไขมันเลว (LDL)และไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์

L112Biopolymer Logo V04x2

ติดต่อเรา ผู้ผลิต "แอล112ไบโอพอลิเมอร์"
บริษัท ไบโอ21 จำกัด
89/89 ถ.พระราม 2 (กม. 43-44) หมู่ที่ 2
ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
สายด่วน 081 9962986
 
เพิ่มอัตราการให้ไข่ ขี้แห้ง ลดกลิ่น ลดแอมโมเนีย
เพิ่มอัตราการแลกเนื้อ ขี้แห้ง ลดกลิ่น ลดแอมโมเนีย

L112Elicitor chickenBroiler 005 02Copyright © L112Elicitor  พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ โดย BIO21 Co.,Ltd.